Kontakt

Ing. Lukáš Petrucha
Velehrad 1
777 268 430

Středisko volného času pro děti a mládež při Stojanově gymnáziu (SVČ) zahájilo svou činnost 1. října 2010. Během školního roku zde fungují nejrůznější kroužky v oblasti hudební, výtvarné, dramatické a mediální výchovy, sportu, cizích jazyků a dalších výukových programů. Nejen pro děti a mládež nabízí SVČ pobytové, víkendové a prázdninové akce. Tím vším otvírá prostor pro ty, kteří se chtějí věnovat svým koníčkům. Posláním střediska je vytvářet prostor pro společenství a zájmovou činnost žáků SGV a externích návštěvníků v jejich volném čase. SVČ vytváří bezpečné prostředí s nabídkou zajímavých vzdělávacích, sportovních a zájmových aktivit. Tím prohlubuje působení školy do oblasti volného času studentům i ostatním členům. SVČ je důležitým článkem systému prevence sociálně patologických jevů.

   SVČ nabízí v průběhu celého školního roku pravidelnou činnost dětem, žákům, studentům, pedagogickým pracovníkům a dalším zájemcům z Velehradu a okolí.

Díky SVČ se mohou zájemci naučit aktivně využívat svůj volný čas, rozvíjet svůj talent, získávat nové poznatky, zkušenosti, dovednosti i návyky, realizovat se v kolektivu, umět se adaptovat v jiném prostředí.

barevné černo-bílé logo v křivkách

 

Jedním z cílů SVČ, je nabídka různorodých aktivit, které rozvíjí osobnost člověka po všech jeho stránkách.

TMAVĚ ZELENÁ - příroda, zdraví, hrdost
VÍNOVÁ - povzbuzení, sebevědomí, vznešenost
ŽLUTÁ - harmonie, otevřenost, osvobození
SVĚTLE MODRÁ - touha, ticho, vzduch