Kontakt

Ing. Lukáš Petrucha

Koordinátor SVČ

777 268 430

Ing., Bc. Monika Petruchová

Pedagog volného času

733 741 355

monika.petruchova@sgv.cz

Středisko volného času pro děti a mládež při Stojanově gymnáziu (SVČ) zahájilo svou činnost 1. října 2010.

Během školního roku zde fungují nejrůznější kroužky v oblasti hudební, výtvarné, dramatické a mediální výchovy, sportu, cizích jazyků a dalších výukových programů. Nejen pro děti a mládež nabízí SVČ pobytové, víkendové a prázdninové akce. Tím vším otvírá prostor pro ty, kteří se chtějí věnovat svým koníčkům.

Posláním střediska je vytvářet prostor pro společenství a zájmovou činnost žáků SGV a externích návštěvníků v jejich volném čase. SVČ vytváří bezpečné prostředí s nabídkou zajímavých vzdělávacích, sportovních a zájmových aktivit. Tím prohlubuje působení školy do oblasti volného času studentům i ostatním členům. SVČ je důležitým článkem systému prevence sociálně patologických jevů.

   SVČ nabízí v průběhu celého školního roku pravidelnou činnost dětem, žákům, studentům, pedagogickým pracovníkům a dalším zájemcům z Velehradu a okolí. Díky SVČ se mohou zájemci naučit aktivně využívat svůj volný čas, rozvíjet svůj talent, získávat nové poznatky, zkušenosti, dovednosti i návyky, realizovat se v kolektivu, umět se adaptovat v jiném prostředí.

Údaje jsou k 31. říjnu daného roku

barevné černo-bílé logo v křivkách

Jedním z cílů SVČ, je nabídka různorodých aktivit, které rozvíjí osobnost člověka po všech jeho stránkách.

TMAVĚ ZELENÁ - příroda, zdraví, hrdost

VÍNOVÁ - povzbuzení, sebevědomí, vznešenost

ŽLUTÁ - harmonie, otevřenost, osvobození

SVĚTLE MODRÁ - touha, ticho, vzduch