kdy: úterý 15:30 - 17:00
kde: učebna 1
kdo: Bc. Petr Štulír

Hra v cimbálové muzice.