kdy: středa 8:00 - 8:45
kde: jazykovka 3
kdo: Mgr. Jana Tydlačková
 

   V tomto kroužku se zaměříme na opětovné vysvětlení obtížného učiva a jeho procvičení. Důraz bude také kladen na konverzaci. Hodiny přizpůsobíme potřebám žáků.