• kdy: dle domluvy
  • kde: učebna 6
  • kdo: Mgr. Pavla Kaňovská

Žáci se budou učit psát všemi deseti na počítači. Kroužek bude probíhat v počítačové učebně, kde bude každý žák zdokonalovat důležitou dovednost psaní všemi deseti bez toho, aby se díval na klávesnici. Žáci se zde také seznámí se základními typografickými pravidly.