kdy: pondělí 15:30 - 16:30
kde: jeruzalém
kdo: Mgr. Radim Kuchař
 

   V hlubině je voda klidná a průzračná. Kroužek nabízí společnou cestu na hlubinu křesťanské víry, kde zakusíme novou zkušenost s Bohem skrze společnou modlitbu chval, ale i skrze společnou četbu Písma. Pokusíme se také osvojit si techniku vnitřní modlitby - modlitby srdce. Cílem ovšem nebude něco se naučit. Pokusíme se blíže poznat osobu Boha, který k nám přichází v Ježíši Kristu, a také obnovit svůj vztah s ním tak, abychom si o něm mohli vyprávět s druhými.