Příprava biřmovanců (2. ročníky)

kdy:pondělí 15:30-16:30
kde:Jeruzalém
kdo:P. Mgr. Radim Kuchař

   Druháci, kteří přemýšlejí o přijetí svátosti biřmování, se tímto způsobem mohou přihlásit na přípravu. Ta zahrnuje setkávání ve společenství, katecheze, společné modlitby. Zároveň biřmovanci absolvují dva společné víkendy v průběhu roku, jeden je výjezdový, druhý je duchovní obnovou krátce před slavností. Biřmování proběhne v bazilice na Velehradě na podzim 2021.

   Během přípravy, která trvá jeden rok, se biřmovanci pravidelně scházejí se školním kaplanem, aby přemýšleli o jednotlivých tématech YOUCATU. Součástí přípravy je i osobní snaha prohlubovat svůj duchovní život: osobní modlitbou, četbou čtyř evangelií, svátostným životem ap.

   Náplní je rozvíjet duchovní život a křestní milost, prohloubit svátostný život a povědomí náležení církvi, upevnit vlastní vztah k víře. Rozšiřují se znalosti o církvi, dává se možnost k duchovnímu rozvoji a růstu, upevňuje se pozitivní vztah k sobě i k ostatním. Snaha prohlubovat zakotvenost v Bohu a zároveň zakořenění ve společenství.

   Významnou duchovní pomocí na cestě jejich duchovní přípravy jsou modlitby sester sv. Cyrila a Metoděje, které v průběhu roku biřmovanci navštěvují.