Cesta světla – Via Lucis

Cesta světla znamená vydat se na cestu se Vzkříšeným! Je to nový způsob, jak vyjádřit Velikonoční radost.
Kristus je centrum života tohoto světa a velikonoční tajemství je centrum Kristova života. Je rozdělen do dvou částí. Fáze ukřižování a zmrtvýchvstání. Zprostředkování první části známe jako Křížovou cestu a druhá část je Cesta světla. Nabízí rozjímání 14 zastavení, které nás přiblíží k situacím, které Kristus prožíval po svém zmrtvýchvstání, až do doby seslání Ducha Svatého.

Papež Jan Pavel II. napsal: "kontemplace Kristovy tváře se nesmí zastavit u obrazu Ukřižovaného. On byl vzkříšen! Pokud by tomu tak nebylo, bylo by marné naše kázání a byla by prázdná vaše víra (srov. 1 Kor 15,14). Právě na vzkříšeného Krista hledí církev. Hledí na něj, když se vydává po Petrových stopách, který zaplakal nad svým zapřením; pak se znovu vrátil na pravou cestu a s pochopitelným rozechvěním vyznal Kristu svou lásku: „Ty víš, že tě miluji“ (Jan 21,15.17). Hledí na Krista, když se přidává k Pavlovi, který ho potkal na cestě u Damašku a byl jím ohromen: „Pro mě život je Kristus a smrt ziskem“ (Flp 1,21).
Můžeme znovu prožívat tyto události po dvou tisících let, jako by se odehrály dnes.

Nedostaneš se na Velehrad?

 • Zaposlouchej se do krásné písně skupiny Adorare – Marie Magdaléna (www.adorare.cz)
  Klip z filmu The Story. Videoklip nabízí některé události z cesty světla. Můžeš se nad nimi zamyslet, zaposlouchat se, promeditovat.

 

 • Vyraz třeba s Biblí v ruce a můžeš rozjímat jednotlivá zastavení:
 1. zastavení: JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH Mt 28,5-6
 2. zastavení: UČEDNÍCI NACHÁZEJÍ PRÁZDNÝ HROB Jan 20,6-8
 3. zastavení: VZKŘÍŠENÝ SE UKAZUJE MAGDALÉNĚ Jan 20, 16-18
 4. zastavení: VZKŘÍŠENÝ NA CESTĚ DO EMAUZ Lk 24,13-15;25-27
 5. zastavení: VZKŘÍŠENÝ SE DÁVÁ POZNAT PŘI LÁMÁNÍ CHLEBA Lk 24,30-31
 6. zastavení: VZKŘÍŠENÝ SE UKAZUJE DVANÁCTI Lk 21,36-39
 7. zastavení: VZKŘÍŠENÝ DÁVÁ MOC ODPOUŠTĚT HŘÍCHY Jan 20,19-23
 8. zastavení: VZKŘÍŠENÝ UTVRZUJE VÍRU TOMÁŠE Jan 20,27-28
 9. zastavení: VZKŘÍŠENÝ SE SETKÁVÁ SE SVÝMI U TIBERIADSKÉHO JEZERA Jan 21,4-6
 10. zastavení: VZKŘÍŠENÝ UDĚLUJE PETROVI PRIMÁT Jan 21,17
 11. zastavení: VZKŘÍŠENÝ SVĚŘUJE UČEDNÍKŮM POSLÁNÍ DO SVĚTA Mt 28,18-20
 12. zastavení: VZKŘÍŠENÝ VYSTUPUJE DO NEBE Sk 1,9
 13. zastavení: V OČEKÁVÁNÍ DUCHA SPOLU S MARIÍ Sk 1,12-14
 14. zastavení: VZKŘÍŠENÝ POSÍLÁ UČEDNÍKŮM SLÍBENÉHO DUCHA Sk 2,2-4
 • Zajeď  např. na sv. Hostýn

 

 

 

 

 

 

 

 

Krátká Story

Myšlenka na vytvoření cesty světla byla inspirována starodávným nápisem na zdi v katakombách San Callisto (svatého Callista) v Římě. V 90. letech 20. století salesiánský kněz Sabino Palumbieri z Říma, pomohl k rozvinutí myšlenky zkombinovat události ze zmíněného nápisu s ostatními událostmi po Ježíšově vzkříšení. Tak se v létě roku 1988 zrodila Cesta světla.

V roce 1989 byla Cesta světla dána teologické komisi , která studovala kritéria a předpisy. Následně byly vytvořeny některé texty Cesty světla pro farní společenství, pro mládež a zasvěcené osoby,...

Cesta světla se rychle rozšířila, takže v dubnu roku 1990 byla oficiálně slavena první Cesta světla v Římě v katakombách San Callisto pro generální kapitulu salesiánů. Následovalo oznámení Janu Pavlu II. a pomalé zapojování biskupů. V září roku 1992 a v následujících letech byla cesta světla slavena v bazilice Svatého hrobu, pod horou Kalvárií v kapli svaté Eleny a během poutě do Svaté země na poděkování vzkříšenému Pánu za tento klenot daný pro celou církev.