Doučování angličtiny pro 1. a 2. ročník

kdy: čtvrtek 7:10 - 7:55
kde: jazykovka 3
kdo: Mgr. Jana Tydlačková

   Procvičování angličtiny v konverzačních cvičeních pro studenty.
Kroužek je zaměřen na anglickou konverzaci úrovně 1. ročníků, procvičování probíraných témat ve výuce či gramatických jevů. Student se dokáže vyjádřit k probíraným tématům, zaujmout vlastní stanovisko a porovnat naše zvyky s anglofonními zeměmi.