Chemická olympiáda

  • kdy: středa 8:00 – 8:45
  • kde: laboratoř chemie
  • kdo: Mgr. Blanka Osohová

Příprava na teoretickou a praktickou část chemické olympiády.