Jak na dobrou ročníkovku a orientace v knihách

  • kdy: středa 15:00 – 16:00
  • kde: knihovna
  • kdo: Mgr. Monika Lagová

Náplní bude teoretická i praktická příprava pro úspěšné napsání dobré ročníkové práce.
Zároveň je cílem prohlubovat pozitivní vztah ke knihám, rozvíjet a doplňovat učivo (pomocí beletrie, naučné literatury). Kroužek také přispívá ke vzdělání a poznání. Snaha vést ke čtení a napomáhat k samostatnému vyhledávání informací.