Anglická konverzace – doučování

  • kdy: středa 14:45 – 15:30
  • kde: jazyková učebna 2
  • kdo: Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.

Kroužek je zaměřen na anglickou konverzaci – procvičování probíraných témat ve výuce či gramatických jevů. Student se dokáže vyjádřit k probíraným tématům, zaujmout vlastní stanovisko a porovnat naše zvyky s anglofonními zeměmi.