Latina pro mediky, farmaceuty a studenty humanitních oborů

  • kdy: dle domluvy
  • kde: učebna 7
  • kdo: Mgr. Michaela Psíková

Cílem je upevnit základní slovní zásobu a jazykové dovednosti potřebné pro pochopení a orientaci v pojmech daných oborů. Vytvořit a upevnit jazykové znalosti potřebné k porozumění konkrétních termínů. Rozvinout cit pro gramatickou strukturu a výstavbu slov v cizím jazyce. Přispět k lepšímu uvědomění a poznání vybraných oborů.