Mezní stavy

ZPĚT na seznam kroužků


O jaké stavy že to tady jde?
No přece o ty fyzikální. Kroužek plný teorii a debat o mezních stavech ve fyzice, biologii, ekologii i lidské společnosti.
Průlet všemi mezními stavy bude určitě zajímavá jízda, tak co přidáš se?

Co tě čeká?

  • mezní stavy v přírodě, ekonomice a společnosti, rozbor příkladů
  • rozměrová analýza , uchopení časoprostoru, Friedmannův model Velkého třesku
  • meze růstu, variabilita populací, u člověka (fyziologie vs fyzika, teoretické meze světových rekordů – koule, skok do dálky… 
  • ekonomické, sociální a politické podmínky pro násilné změny ve společnosti, příklady z historie XX. století), 
  • ekologické meze růstu lidské populace (James Lovelock, svět sedmikrásek, teorie Gaia)