Volejbal

  • kdy: středa 16:00 – 17:30
  • kde: tělocvična ZŠ
  • kdo: Mgr. Tomáš Chytka

Hlavní cíl kroužku je získat pozitivní vztah k pohybu. Náplní kroužku je rozvíjení pohybových schopností, získávání pohybových dovedností. Snaží se přispět k optimálnímu rozvoji a upevňování zdraví účastníků, tj. tělesné, duševní a sociální pohody. Také snaha o rozvíjení morálně volních vlastností a smyslu pro fair play.