Pontění

PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO!

 

ZAŽIJ POVZBUZUJÍCÍ PROSTŘEDÍ
ZÍSKEJ DŮLEŽITÉ DOVEDNOSTI A ZNALOSTI
SPOLUPRACUJ S INSPIRATIVNÍMI LIDMI
ROZJEĎ PROGRAM

Nový animátorský kurz pro všechny, kteří se nebojí posouvat, vzdělávat, rozvíjet a prohlubovat své dary.
Výzva pro mladé, kteří se chtějí aktivně zapojit do akcí střediska volného času PONTO a nejen zde.

 • 2 ROKY formačně vzdělávací kurz
 • 6 našlapaných VÍKENDŮ (3 víkendy ročně)
 • O nic nepřijdeš (bude více praxe, doplňující workshopy a nabídka speciálně zaměřených víkendů)
 • ZAPOJENÍ do střediska volného času PONTO
 • PRAXE nejen na SGV
 • OSVĚDČENÍ o absolvování animátorského kurzu

 

KDO CHCE ZAPALOVAT, MUSÍ SÁM HOŘET!
sv.Augustin

Všem mladým od 15 let, kteří mají touhu se posouvat v životě dál a udělat něco pro druhé a nebojí se nových věcí. Je to výzva pro všechny, nejen z SGV, kteří se chtějí aktivně zapojit nebo se již zapojují, nechtějí sedět a přihlížet, ale chtějí být aktivní a posouvat sami sebe. Tak klidně vezmi s sebou kamarády 🙂 

Kurz je veden v křesťanském duchu a postaven na jejich hodnotách. Zveme ale všechny, nejen věřící, kteří jsou schopni vnímat duchovní rozměr kurzu do akcí střediska volného času PONTO a nejen zde.

 

PÁN NEPOVOLÁVÁ SCHOPNÝCH, ALE USCHOPŇUJE POVOLANÝCH.

 • CENA za jeden víkend je 400 Kč. Platí se vždy na konkrétním víkendu.
 • Pokud by však cena měla být překážkou k Tvojí účasti – ozvi se nám!
 • Jednotlivé víkendy budou na farách
 • Kapacita akce je omezena
 • Přidat se do kurzu bude možnost vždy jednou za 2 roky
 • Přihlašování do 7. listopadu 2020

 

VŠECHNO, CO ŽIJEME S LÁSKOU, PŘECHÁZÍ S KRISTEM DO VZKŘÍŠENÍ.
VĚČNOST VYTVÁŘEJÍ VZTAHY, KTERÉ NEKONČÍ.
T. Špidlík

 • Vzdělání a nové zkušenosti v oboru (zejména v oblasti formace dětí a mládeže)
 • Během kurzu se dozvíš základy pedagogiky, psychologie a informace z dalších oblastí, které souvisejí s rolí animátora.
 • Velkou pozornost budeme věnovat také podpoře osobního růstu mladého člověka, který se stává nebo se rozhodl stát animátorem.
 • Nečekej, že budeš jen poslouchat – většinou jedeme prakticky – lektoři budou hlavně z SGV, ale na některé bloky budeme zvát externí odborníky.
 • Zaměření na to, abys uměl dobře pracovat s těmi, kdo Ti jsou svěřeni, a sám jsi věděl, co pro Tebe role animátora znamená.
 • Možnost spoluutvářet směřování střediska volného času Ponto. Hlavně se aktivně podílet na dobrém díle a rozvoji SGV.

 

VEMTE DO RUKY VÁŠ ŽIVOT A UDĚLEJTE Z NĚJ VELEDÍLO!
Jan Pavel II

 • odhodlání na sobě pracovat
 • pozitivní přístup k dětem a mládeži
 • časové možnosti – účastnit se PONTĚNÍ a mít prostor pro praxi
 • zodpovědnost a sebereflexe

 

NEPOTŘEBUJI, ABY TO BYLO LEHKÉ, ALE MUSÍ TO MÍT SMYSL.

 • Dramaturgie
 • Tým
 • Pedagogika
 • Psychologie
 • Zážitková pedagogika
 • Osobnost animátora
 • Duchovno
 • Krizové situace
 • Atmosféra
 • Reflexe….

SNAŽ SE, ABY SE TI, SE KTERÝMI MLUVÍŠ, STALI TVÝMI PŘÁTELI.
Don Bosco

KOORDINÁTOR

Monika krys Petruchová
ponto@sgv.cz
733 741 355

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Bohužel, již není možné se na tento ročník přihlásit!

 

PLAKÁT

TERMÍNY VÍKENDŮ

1.- 3. říjen 2021

18.- 20. únor 2022

1.- 3. duben 2022

(změna termínů vyhrazena 😉 )
Další termíny zde budou postupně přibývat.

 

https://www.youtube.com/watch?v=z5EnJ2GIWD8&t=8s&ab_channel=TVPONTO