O nás

loader-icon
Ing. Lukáš Petrucha

Koordinátor SVČ

777 268 430

Ing., Bc. Monika Petruchová

Pedagog volného času

733 741 355

monika.petruchova@sgv.cz

   Středisko volného času pro děti a mládež při Stojanově gymnáziu (SVČ) zahájilo svou činnost 1. října 2010. Během školního roku zde fungují nejrůznější kroužky v oblasti hudební, výtvarné, dramatické a mediální výchovy, sportu, cizích jazyků a dalších výukových programů. Nejen pro děti a mládež nabízí SVČ pobytové, víkendové a prázdninové akce. Tím vším otvírá prostor pro ty, kteří se chtějí věnovat svým koníčkům.

   Posláním střediska je vytvářet prostor pro společenství a zájmovou činnost žáků SGV a externích návštěvníků v jejich volném čase. SVČ vytváří bezpečné prostředí s nabídkou zajímavých vzdělávacích, sportovních a zájmových aktivit. Tím prohlubuje působení školy do oblasti volného času studentům i ostatním členům. SVČ je důležitým článkem systému prevence sociálně patologických jevů.

   S nabízí v průběhu celého školního roku pravidelnou činnost dětem, žákům, studentům, pedagogickým pracovníkům a dalším zájemcům z Velehradu a okolí. Díky SVČ se mohou zájemci naučit aktivně využívat svůj volný čas, rozvíjet svůj talent, získávat nové poznatky, zkušenosti, dovednosti i návyky, realizovat se v kolektivu, umět se adaptovat v jiném prostředí.

Údaje jsou k 31. říjnu daného roku

 
barevné černo-bílé logo v křivkách

Jedním z cílů SVČ, je nabídka různorodých aktivit, které rozvíjí osobnost člověka po všech jeho stránkách.

TMAVĚ ZELENÁ - příroda, zdraví, hrdost
VÍNOVÁ - povzbuzení, sebevědomí, vznešenost
ŽLUTÁ - harmonie, otevřenost, osvobození
SVĚTLE MODRÁ - touha, ticho, vzduch

25. května 2018 vchází v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – takzvané GDPR. 

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme?


KROUŽKY

Jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo
Tyto údaje zpracováváme o každém klientovi pro potřeby školní matriky, kterou podle školského zákona (561/2004 Sb. §28) vedeme jakožto školské zařízení.

E-mail, telefon, třída
Tyto údaje potřebujeme proto, abychom vám mohli podávat včasné informace o případných změnách (hodin, rozvrhu …)

Zdravotní údaje
Tyto údaje od vás potřebujeme pro některé typy kroužků. Tyto údaje jsou důležité pro vedoucího kroužku, aby mohl včas reagovat a poskytnout odpovídající zdravotní péči. K jejich zpracování potřebujeme váš výslovný souhlas, který je součástí přihlášky kroužku. Bez tohoto souhlasu se bohužel není možné kroužku zúčastnit (nebyli bychom schopni Vám/Vašim dětem poskytnout odpovídající zdravotní péči).

Fotografie V rámci našich aktivit pořizujeme dokumentační fotografie a videa, které Vám zpřístupňujeme prostřednictvím našeho webu a sociálních sítí. Fotografie/videa vždy zpracováváme anonymně. O fotografování Vás vždy budeme informovat tak, abyste se mu mohli případně vyhnout; svou přítomností v prostorech určených k fotografování souhlasíte s jejich zpracováním.

Kdo mé údaje vidí
Koordinátor SVČ: jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, e-mail, telefon, třída, zdravotní údaje Vedoucí kroužku: jméno, příjmení, telefon, email, třída, zdravotní údaje

Jak dlouho se údaje uchovávají
5 let: přihlášky do kroužků – poté jsou skartovány 5 let: deníky (docházka) – poté jsou skartovány / smazány


AKCE

Jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo
Tyto údaje zpracováváme o každém klientovi pro potřeby školní matriky, kterou podle školského zákona (561/2004 Sb. §28) vedeme jakožto školské zařízení.

E-mail, telefon
Tyto údaje potřebujeme proto, abychom vám mohli poskytovat naše služby (ověření vašeho věku pro přihlášení na akci, předávání informací o přihlášce atd.)

Zdravotní údaje
Tyto údaje od vás a vašich dětí potřebujeme pro některé typy aktivit (především pobytové tábory a sportovní kurzy). K jejich zpracování potřebujeme váš výslovný souhlas, který si vždy vyžádáme před nástupem na aktivitu. Bez tohoto souhlasu se bohužel není možné aktivit zúčastnit (nebyli bychom schopni Vám/Vašim dětem poskytnout odpovídající zdravotní péči).

Fotografie
V rámci našich aktivit pořizujeme dokumentační fotografie a videa, které Vám zpřístupňujeme prostřednictvím našeho webu a sociálních sítí. Fotografie/videa vždy zpracováváme anonymně. O fotografování Vás vždy budeme informovat tak, abyste se mu mohli případně vyhnout; svou přítomností v prostorech určených k fotografování souhlasíte s jejich zpracováním. 

Kdo mé údaje vidí
Koordinátor SVČ: jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, e-mail, telefon, zdravotní údaje Vedoucí akce: jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, e-mail, telefon, zdravotní údaje Zdravotník akce: jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, e-mail, telefon, zdravotní údaje

Jak dlouho se údaje uchovávají
5 let: přihlášky a další dokumenty související s akcí – poté jsou skartovány 6 měsíců: zdravotní deklarace – poté jsou skartovány


WEB

Komentáře na webu
Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média
Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Cookies
Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů
Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje
Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?
Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?
Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.


DALŠÍ INFORMACE

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, doplnění a vymazání. Můžete také požádat o předání Vašich údajů.  Osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu, která se liší podle účelu zpracování. Po této době údaje likvidujeme nebo dále archivujeme (v případech, kde je to vyžadováno zákonem). S případnými dotazy, námitkami a pochybnostmi se prosím obracejte na pověřence pro ochranu osobních údajů (níže). Správce osobních údajů Stojanovo gymnázium, Velehrad, IČO: 70940444, se sídlem Velehrad 1, 687 06 Pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Adriana Blechová Hyberšova 726/42, 602 00 Brno, +420 725 654 319, gdpr@jkaccouting.cz. Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je odborníkem s výborným přehledem o činnosti školy a zpracování osobních údajů, ke kterému při něm dochází. Je připraven reagovat na Vaše zprávy, přání a stížnosti tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyšší spokojenosti na Vaší straně.


Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.