Kurz hlavního vedoucího

Školení hlavních vedoucích táborů akreditováno MŠMT, má 20 vzdělávacích hodin a je zakončeno závěrečným testem. Absolventi získají po úspěšném vypracování testu Certifikát – osvědčení o absolvování odborné přípravy, s platností na dobu neurčitou. Držitelé tohoto osvědčení jsou oprávněni vykonávat funkci hlavního vedoucího dětského tábora.   

 • VÍKENDOVÝ vzdělávací kurz – bude probíhat online
 • Termín: 
 • Kapacita neomezena  (přihlašování do 12. dubna)
 • CENA: 1 400 (cena je včetně ubytování a stravování)
 • 20 vzdělávacích hodin
 • ZAČÁTEK: pátek v 16:00
 • KONEC: neděle 17:00
 • závěrečný test – na konci školení
 • osvědčení MŠMT (č. registrace MSMT-42758/2020-2)

„ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ ZAPLNIT MYSL, ALE OTEVŘÍT JI“
Autor neznámý

 • Všem, kteří se chtějí přiučit nebo si oprášit informace k vedení táborů. 
 • Starším 18 let (nebo ti, kteří letos dosáhnou 18 let – osvědčení však dostanou až při dosažení 18 let)
 • Podmínkou získání osvědčení je účast na 100 % výuky a složení závěrečného testu. Vzhledem k intenzitě výuky a pravidlům, které musíme dodržet jako držitelé akreditace k pořádání těchto kurzů, nežádejte prosím žádné výjimky z těchto podmínek. Pokud z jakýchkoliv důvodů nemůžete zajistit svoji přítomnost po celou dobu kurzu, přihlášku prosím neposílejte!

„VZDĚLÁVÁNÍ MYSLI BEZ VZDĚLÁVÁNÍ SRDCE NENÍ ŽÁDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ.”
Aristoteles

 • Kapacita akce je omezena (30 účastníků)
 • Další možnost absolvování kurzu na SGV bude za 2 roky
 • Kurz je nejen školení, na kterém je možné získat spoustu znalostí a praktických zkušeností od lektorů, ale také skvělou příležitostí, jak potkat nové lidi, kteří rovněž tráví svůj volný čas prací s dětmi, zjistit jak to u nich na akcích chodí, vyměnit si zkušenosti a inspirovat se pro svoji činnost.

„NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU.”
J.A.Komenský

Absolvent kurzu získá teoretické znalosti z těchto oblastí:

 • Pedagogické základy, neformální vzdělávání
 • Psychologické pozadí tábora
 • Zdravověda a hygiena
 • Bezpečnost a krizový management
 • Ekonomicko-právní pozadí tábora
 • Programová a organizační příprava tábora
 • ….Všechna témata jsou úzce zaměřena na činnost s dětmi, na prevenci možných úskalí, předání rad a zkušeností. 

NEPOTŘEBUJI, ABY TO BYLO LEHKÉ, ALE MUSÍ TO MÍT SMYSL.
Autor neznámý

 

caret-down caret-up caret-left caret-right

 

 

KOORDINÁTOR

Monika krys Petruchová
ponto@sgv.cz
733 741 355

CERTIFIKÁT