Kurz hlavního vedoucího

Školení hlavních vedoucích táborů akreditováno MŠMT, má 20 vzdělávacích hodin a je zakončeno závěrečným testem. Absolventi získají po úspěšném vypracování testu Certifikát – osvědčení o absolvování odborné přípravy, s platností na dobu neurčitou. Držitelé tohoto osvědčení jsou oprávněni vykonávat funkci hlavního vedoucího dětského tábora.

 • VÍKENDOVÝ vzdělávací kurz - bude probíhat online
 • Termín: 16. - 18. DUBEN 2021
 • Kapacita neomezena  (přihlašování do 12. dubna)
 • CENA: 1 150 900 Kč (cena je snížena díky tomu, že bude kurz online a není třeba zajistit stravu a ubytování)
 • 20 vzdělávacích hodin
 • ZAČÁTEK: pátek v 15:00
 • KONEC: neděle 17:00
 • závěrečný test - je potřeba napsat prezenčně, tedy přijet za námi na Velehrad
 • osvědčení MŠMT (č. registrace MSMT-42758/2020-2)

„ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ ZAPLNIT MYSL, ALE OTEVŘÍT JI“
Autor neznámý

 • Všem, kteří se chtějí přiučit nebo si oprášit informace k vedení táborů. 
 • Starším 18 let (nebo ti, kteří letos dosáhnou 18 let - osvědčení však dostanou až při dosažení 18 let)
 • Podmínkou získání osvědčení je účast na 100 % výuky a složení závěrečného testu. Vzhledem k intenzitě výuky a pravidlům, které musíme dodržet jako držitelé akreditace k pořádání těchto kurzů, nežádejte prosím žádné výjimky z těchto podmínek. Pokud z jakýchkoliv důvodů nemůžete zajistit svoji přítomnost po celou dobu kurzu, přihlášku prosím neposílejte!

„VZDĚLÁVÁNÍ MYSLI BEZ VZDĚLÁVÁNÍ SRDCE NENÍ ŽÁDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ."
Aristoteles

 • Kapacita akce je neomezena
 • Další možnost absolvování kurzu na SGV bude za 2 roky
 • Pokud vládní nařízení nedovolí, aby se kurz mohl uskutečnit pobytově, bude realizován distanční formou s následným prezenčním testem.
 • Kurz je nejen školení, na kterém je možné získat spoustu znalostí a praktických zkušeností od lektorů, ale také skvělou příležitostí, jak potkat nové lidi, kteří rovněž tráví svůj volný čas prací s dětmi, zjistit jak to u nich na akcích chodí, vyměnit si zkušenosti a inspirovat se pro svoji činnost.

„NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU."
J.A.Komenský

Absolvent kurzu získá teoretické znalosti z těchto oblastí:

 • Pedagogické základy,  neformální vzdělávání
 • Psychologické pozadí tábora
 • Zdravověda a hygiena
 • Bezpečnost a krizový management
 • Ekonomicko právní pozadí tábora
 • Programová a organizační příprava tábora
 • ....Všechna témata jsou úzce zaměřena na činnost s dětmi, na prevenci možných úskalí, předání rad a zkušeností. 

NEPOTŘEBUJI, ABY TO BYLO LEHKÉ, ALE MUSÍ TO MÍT SMYSL.
Autor neznámý

 

Lektorský tým:

caret-down caret-up caret-left caret-right
Ing. Lukáš Petrucha

Kurzy: Hlavní vedoucí, ZdrSEM, Instruktorské (Lyže, Lana, Zážitková ped., Řízení psychického rizika...), Krizová intervence, Dramaturgie, ...
Praxe: Předseda VFM, administrátor webu, dlouholetý hlavní vedoucí táborů, Instruktor, Pedagog na UP - Metodika zájmové činnosti, roční dobrovolná služba v BG - práce s romskou mládeží,...
Zaměstnání: Vedoucí střediska volného času na SGV
Zajímavost: Miluje výzvy a extrémní situace

Mgr. Monika Hamplová

Vzdělání: MUNI Brno, Pedagogická fakulta - Sociální pedagogika a volný čas
Praxe:
Hlavní vedoucí táborů, Pastorační asistent ADCŽM, Inkluzivní vzdělávání, Rozvoj kognitivních funkcí, Dům na půli cesty... 
Zaměstnání: Vychovatelka Domov mládeže SGV
Zajímavosti: Cestovatelka tělem i duší a člověk do pohody i nepohody

Martina Vlková

Vzdělání: Pedagogické studium ve specializaci vychovatel
Praxe:
Koordinátorka SVČ, Hlavní vedoucí táborů, Dobrovolník Maltézské pomoci, Zdravotník na školních a střediskových akcích, Vedení školení kurzu první pomoci, Dlouholetý zdravotník zotavovacích akcí
Kurzy: První pomoci zážitkem: ZDrSEM, Sociálně psychologický výcvik...
Zajímavosti: U Marti se dočkáte vždy přijetí a povzbuzení.

Ing. Bc. Monika Petruchová

Vzdělání: UTB ve Zlíně – Sociální pedagogika, Pedagogické minimum
Kurzy:
Hlavní vedoucí, Kurz ZDrSEM, Instruktor lyžování, Kurz nízkých lanových aktivit, Salesiánský volontariát ...
Praxe: Hlavní vedoucí táborů, Instruktor, Roční dobrovolná služba v BG, Pedagog volného času, Učitelka na DKSŠ, ...
Zajímavost: Hory, kytárka a pohodička 🙂

Anna Stojaspalová

Vzdělání: Studium Práva a právní vědy, Masarykova Univerzita
Kurzy:
Insolvenční a exekuční zákon, seminář Legal Negotiations
Praxe: advokátní kancelář, správce pohledávek; asistentka na právním oddělení Home Credit, a.s., Dobrovolnický program "Doučování, Hlavní vedoucí na akcích pro děti, vedoucí na táborech... 
Zajímavost: Ve světě se jen tak neztratí.

KOORDINÁTOR

Monika krys Petruchová
ponto@sgv.cz
733 741 355

CERTIFIKÁT