Modlitba za umírající

Adopce umírajícího

Všemohoucí a věčný Bože, Otče chudých, Utěšiteli nemocných, Naděje umírajících, tvá láska řídí každý okamžik našeho života. Víme, že jsi vždycky nablízku zarmouceným a trpícím.

Bože laskavý a soucitný, přijmi modlitby, které ti přednášíme ve jménu našich umírajících bratří a sester. Posiluj jejich víru a důvěru v tebe. Utěš je svou láskyplnou přítomností a pošli k nim svého svatého archanděla Michaela.

Laskavý Otče, požehnej všem umírajícím, zvláště dnes svému milovanému/své milované ………vlož jméno…….. který/a zakrátko stane před tvou tváří. Věříme, že jsi učinil ze smrti bránu k věčnému životu. Posiluj ho/ji  a bezpečně uveď do domu věčného života s tebou.

Panno Maria, Královno umírajících, Matko milosrdenství, prosíme, postav se v této rozhodující hodině k lůžku své/ho umírající/ho … vlož jméno …. a vylij na něj/ni veškerou moc Božího milosrdenství, aby se uklidnila jeho/její duše a mohla pokojně naposledy vydechnout. Pro lásku Ježíše Krista a jeho smrt na kříži dovol, aby se tato duše mohla znovu nadechnout v plnosti světla v Boží náruči.

Svatý Josefe, patrone šťastné smrti, přimlouvej se za nás!