Příprava biřmovanců

ZPĚT na seznam kroužků


„Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky.“ (Sk 1,8)
Chceš přijmout svátost biřmování a dorůst tak do křesťanské dospělosti, kterou tato svátost uvádí? Tak se přihlas a společně s dalšími vytvoř krásné společenství na cestě přípravy k přijetí této svátosti. Celá příprava, kterou vede o. Radim a vychovatelka Martina, trvá jeden rok.

Druháci, kteří přemýšlejí o přijetí svátosti biřmování, se tímto způsobem mohou přihlásit na přípravu. Ta zahrnuje setkávání ve společenství, katecheze, společné modlitby. Zároveň biřmovanci absolvují dva společné víkendy v průběhu roku, jeden je výjezdový, druhý je duchovní obnovou krátce před slavností.

Biřmování proběhne v bazilice na Velehradě v červnu na konci druhého ročníku studia.
Během přípravy, která trvá jeden školní rok, se biřmovanci pravidelně scházejí se školním kaplanem a vychovatelkou Martinou, aby přemýšleli o hlavním poselství celého evangelia: Bůh jako milující Otec, Ježíš jako Přítel a Zachránce, Duch Svatý jako dar k novému životu, církev jako společenství těch, kteří toto tajemství spásy spolu sdílejí.

Co tě čeká?

  • pravidelné setkávání ve společenství
  • zajímavé otázky k diskuzi
  • nová zkušenost s Božím slovem
  • víkendové setkání (výjezdové)
  • víkendová duchovní obnova
  • návštěvy sester sv. Cyrila a Metoděje
  • rozvíjení duchovního života