Příprava biřmovanců

ZPĚT na seznam kroužků


„Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky.“ (Sk 1,8)
Chceš přijmout svátost biřmování a dorůst tak do křesťanské dospělosti, kterou tato svátost uvádí?
Tak se přihlas a společně s dalšími vytvoř krásné společenství na cestě přípravy k přijetí této svátosti.
Celá příprava, kterou vede školní kaplan, trvá jeden rok.

Druháci, kteří přemýšlejí o přijetí svátosti biřmování, se tímto způsobem mohou přihlásit na přípravu. Ta zahrnuje setkávání ve společenství, katecheze, společné modlitby. Zároveň biřmovanci absolvují dva společné víkendy v průběhu roku, jeden je výjezdový, druhý je duchovní obnovou krátce před slavností.

Biřmování proběhne v bazilice na Velehradě na podzim 2023.
Během přípravy, která trvá jeden rok, se biřmovanci pravidelně scházejí se školním kaplanem, aby přemýšleli o jednotlivých tématech YOUCATU. Součástí přípravy je i osobní snaha prohlubovat svůj duchovní život: osobní modlitbou, četbou čtyř evangelií, svátostným životem ap.
Náplní je rozvíjet duchovní život a křestní milost, prohloubit svátostný život a povědomí náležení církvi, upevnit vlastní vztah k víře. Rozšiřují se znalosti o církvi, dává se možnost k duchovnímu rozvoji a růstu, upevňuje se pozitivní vztah k sobě i k ostatním. Snaha prohlubovat zakotvenost v Bohu a zároveň zakořenění ve společenství.
Významnou duchovní pomocí na cestě jejich duchovní přípravy jsou modlitby sester sv. Cyrila a Metoděje, které v průběhu roku biřmovanci navštěvují.

Co tě čeká?

  • pravidelné setkávání ve společenství
  • modlitby, katecheze
  • víkendové setkání (výjezdové)
  • víkendová duchovní obnova
  • návštěvy sester sv. Cyrila a Metoděje
  • rozvíjení duchovního života
  • rozšíření znalostí o církvi a duchovních tématech