Cesta světla 2021

posted in: Akce, Nezařazené, Plánované | 0

Cesta světla – Via Lucis

14 zastavení Cesty světla připravili biřmovanci SGV. 
Cesta vede po Cyrilometodějské stezce příjemným lesíkem za Stojanovým gymnáziem (viz mapa)

Čeká Tě: 

 • tématické fotografie
 • krátké zamyšlení 
 • text evangelia
 • otázky k zamyšlení

Na konci cesty nám můžeš do uloženého deníku napsat vzkaz, pozdrav, něco namalovat, či napsat myšlenku, co Tě zaujala 🙂

Cesta světla – Via Lucis

Cesta světla znamená vydat se na cestu se Vzkříšeným! Je to nový způsob, jak vyjádřit Velikonoční radost.
Kristus je centrum života tohoto světa a velikonoční tajemství je centrum Kristova života. Je rozdělen do dvou částí. Fáze ukřižování a zmrtvýchvstání. Zprostředkování první části známe jako Křížovou cestu a druhá část je Cesta světla. Nabízí rozjímání 14 zastavení, které nás přiblíží k situacím, které Kristus prožíval po svém zmrtvýchvstání, až do doby seslání Ducha Svatého.

Papež Jan Pavel II. napsal: "kontemplace Kristovy tváře se nesmí zastavit u obrazu Ukřižovaného. On byl vzkříšen! Pokud by tomu tak nebylo, bylo by marné naše kázání a byla by prázdná vaše víra (srov. 1 Kor 15,14). 
Můžeme znovu prožívat tyto události po dvou tisících let, jako by se odehrály dnes.

Nedostaneš se na Velehrad?

 

 • Vyraz třeba s Biblí v ruce a můžeš rozjímat jednotlivá zastavení:
 1. zastavení: JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH Mt 28,5-6
 2. zastavení: UČEDNÍCI NACHÁZEJÍ PRÁZDNÝ HROB Jan 20,6-8
 3. zastavení: VZKŘÍŠENÝ SE UKAZUJE MAGDALÉNĚ Jan 20, 16-18
 4. zastavení: VZKŘÍŠENÝ NA CESTĚ DO EMAUZ Lk 24,13-15;25-27
 5. zastavení: VZKŘÍŠENÝ SE DÁVÁ POZNAT PŘI LÁMÁNÍ CHLEBA Lk 24,30-31
 6. zastavení: VZKŘÍŠENÝ SE UKAZUJE DVANÁCTI Lk 21,36-39
 7. zastavení: VZKŘÍŠENÝ DÁVÁ MOC ODPOUŠTĚT HŘÍCHY Jan 20,19-23
 8. zastavení: VZKŘÍŠENÝ UTVRZUJE VÍRU TOMÁŠE Jan 20,27-28
 9. zastavení: VZKŘÍŠENÝ SE SETKÁVÁ SE SVÝMI U TIBERIADSKÉHO JEZERA Jan 21,4-6
 10. zastavení: VZKŘÍŠENÝ UDĚLUJE PETROVI PRIMÁT Jan 21,17
 11. zastavení: VZKŘÍŠENÝ SVĚŘUJE UČEDNÍKŮM POSLÁNÍ DO SVĚTA Mt 28,18-20
 12. zastavení: VZKŘÍŠENÝ VYSTUPUJE DO NEBE Sk 1,9
 13. zastavení: V OČEKÁVÁNÍ DUCHA SPOLU S MARIÍ Sk 1,12-14
 14. zastavení: VZKŘÍŠENÝ POSÍLÁ UČEDNÍKŮM SLÍBENÉHO DUCHA Sk 2,2-4
 • Zajeď  např. na sv. Hostýn 

 

Krátká Story

Myšlenka na vytvoření cesty světla byla inspirována starodávným nápisem na zdi v katakombách San Callisto (svatého Callista) v Římě. V 90. letech 20. století salesiánský kněz Sabino Palumbieri z Říma, pomohl k rozvinutí myšlenky zkombinovat události ze zmíněného nápisu s ostatními událostmi po Ježíšově vzkříšení. Tak se v létě roku 1988 zrodila Cesta světla.

V roce 1989 byla Cesta světla dána teologické komisi , která studovala kritéria a předpisy. Následně byly vytvořeny některé texty Cesty světla pro farní společenství, pro mládež a zasvěcené osoby,...

Cesta světla se rychle rozšířila, takže v dubnu roku 1990 byla oficiálně slavena první Cesta světla v Římě v katakombách San Callisto pro generální kapitulu salesiánů. Následovalo oznámení Janu Pavlu II. a pomalé zapojování biskupů. V září roku 1992 a v následujících letech byla cesta světla slavena v bazilice Svatého hrobu, pod horou Kalvárií v kapli svaté Eleny a během poutě do Svaté země na poděkování vzkříšenému Pánu za tento klenot daný pro celou církev.

Block

TRASA

Cesta vede po Cyrilometodějské stezce
Začátek
1. zastavení se nachází za gymnáziem
Délka trasy
Trasa je dlouhá 1,2 km

Comments are closed.