Debatní klub

ZPĚT na seznam kroužků


Bez debat se v tomhle kroužku rozhodně neobejdeme, právě naopak.
Chceme se naučit nejen správně argumentovat a dobře se vyjadřovat, ale zaměříme se také na umění vyhledat a zpracovat informace a kriticky a logicky myslet.
Věříme, že Schopnost obhájit svůj názor a kultivovaně reagovat na názory protistrany je jednou z nejžádanějších kompetencí v moderním světě.

Pro ty, kteří chtějí umět vyhledávat a zpracovávat informace, vystupovat na veřejnosti, přesvědčivě argumentovat, chápat souvislosti, správně se vyjadřovat, používat logiku a kriticky myslet.

Co tě čeká?

  • možnost účasti na debatních soubojích
  • aktivní účast na akademických debatách
  • diskuse o kontroverzních tématech