Latina – zaměření na medicínu

ZPĚT na seznam kroužků


Cílem je upevnit základní slovní zásobu a jazykové dovednosti potřebné pro pochopení a orientaci v pojmech daných oborů. Vytvořit a upevnit jazykové znalosti potřebné k porozumění konkrétních termínů. Rozvinout cit pro gramatickou strukturu a výstavbu slov v cizím jazyce. Přispět k lepšímu uvědomění a poznání vybraných oborů.