Německá konverzace

ZPĚT na seznam kroužků


Domluvit se v cizině a to právě díky němčině?
No jasně! V kroužku Německé konverzace si vyzkoušíte, jak dobře konverzovat!
A cestování bude o to snadnější!

V tomto kroužku se zaměříme na opětovné vysvětlení obtížného učiva a jeho procvičení. Důraz bude také kladen na konverzaci. Hodiny přizpůsobíme potřebám žáků.