B2 first

ZPĚT na seznam kroužků


Jak FCE zvládnout snadno?

Kroužek je zaměřen na přípravu ke zkoušce FCE. Procvičování témat či gramatických jevů. Student se dokáže vyjádřit k probíraným tématům, zaujmout vlastní stanovisko a porovnat naše zvyky s anglofonními zeměmi.

Právě v tomto kroužku se společně budeme připravovat na zvládnutí certifikátu z anglického jazyk (FCE)

Co tě čeká?

  • Rozvoj jazykovách kompetecní
  • Trénink poslechu
  • Rozšíření slovní zásoby apod…