Příprava na FCE

  • kdy: pátek 7:15 – 8:00
  • kde: jazyková učebna 1
  • kdo: Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.

Kroužek je zaměřen na přípravu ke zkoušce FCE. Procvičování témat či gramatických jevů. Student se dokáže vyjádřit k probíraným tématům, zaujmout vlastní stanovisko a porovnat naše zvyky s anglofonními zeměmi.